Tento e-shop využívá cookies

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit tento web a váš uživatelský zážitek. Souhlasíte s používáním všech cookies?

Cookies nastavení

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat nastavení cookies níže.

Obchodní podmínky eshopu

1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Tyto obchodní podmínky platí při nákupu v internetovém obchodě
firmy KAPLAN s.r.o.,
 Želivecká 2796/34, 106 00 Praha 10, 
IČO: 48028827, DIČ: CZ48028827.
Číslo korunového účtu: 31173/0300 IBAN: CZ 46 0300 0000 0003 1172
Číslo devizového účtu: 287772816/0300 IBAN: CZ 80 0300 0000 0002 8777 2816
Všechny obchodní vztahy realizované prostřednictvím e-shopu se řídí těmito obchodními podmínkami a obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb. v platném znění, pokud není dále sjednáno jinak.

Zájemce o koupi zboží nabízeného v rámci e-shopu (dále jen "kupující") zašle firmě KAPLAN s.r.o. (dále jen "prodávající") touto elektronickou cestou vyplněnou objednávku.

O potvrzení či odmítnutí obdržené objednávky je prodávající povinen neprodleně informovat kupujícího elektronickou poštou.

Objednané zboží bude kupujícímu vydáno ve skladu prodávajícího na adrese Hlavní 248, Veleň (Praha východ). Pro Prahu a blízké okolí je možné zvolit "přepravu smluvním dopravcem" - v tomto případě bude cena za dopravu kalkulována dodatečně dle požadovaného místa dodání a objednaného zboží. Částka za dopravu bude kupujícímu sdělena telefonicky nebo mailem. Po odsouhlasení zaslané ceny bude zboží expedováno.
Dále je možné (u některých materiálů) využít doručení zboží prostřednictvím PPL.

Cena zboží je sjednávána dohodou smluvních stran na základě potvrzené objednávky zboží a platného ceníku. Ceny zboží jsou udávány vč. DPH.

Kupující je povinen prohlédnout zboží při převzetí a zjevné vady ihned reklamovat.

Veškeré obchodní vztahy realizované prostřednictvím e-shopu se řídí těmito obchodními podmínkami, zákonem č. 40/1964 Sb. občanský zákoník v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění.

2) BEZPEČNOST A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které mu kupující sdělí při objednání zboží, jsou považovány za důvěrné a zavazuje se, že budou použity pouze pro účel plnění kupní smlouvy a nebudou poskytnuty třetí osobě nebo jinak zveřejněny. Kupující poskytnutím svých osobních údajů prodávajícímu uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění souhlas s jejich zpracováním v rozsahu nezbytně nutném pro evidenci daného obchodního případu.

3) OBJEDNÁVÁNÍ ZBOŽÍ
Zájemce o koupi zboží nabízeného v rámci e-shopu zašle prodávajícímu vyplněnou elektronickou objednávku. Příslušný objednávkový formulář obsahuje náležitosti dle ust. § 53a odst. 1 a 2 občanského zákoníku v platném znění. Aby mohla být objednávka prodávajícím akceptována, musí obsahovat všechny nezbytné náležitosti uvedené ve formuláři elektronické objednávky, tj. jméno a příjmené, adresu trvalého pobytu, elektronické a telefonické spojení na kupujícího.

Veškeré objednávky podané prostřednictvím e-shopu jsou závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami.

Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží odpovídající daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky.

4) CENA ZBOŽÍ
Maloobchodní ceny, uvedené v nabídce e-shopu včetně DPH jsou aktuální platné ceny. Ceny může prodávající kdykoliv měnit. Nové ceny jsou platné od okamžiku zveřejnění nového ceníku.

5) POUŽÍVANÉ DOKLADY
- elektronická objednávka vyplněná kupujícím
- potvrzení přijetí objednávky prodávajícím odeslané e-mailem kupujícímu
- potvrzení objednávky, obsahující informace o termínu a možnosti odběru zboží
- daňový doklad, obsahující veškeré zákonné náležitosti

6) DODACÍ LHŮTA
Dodací lhůta je u zboží skladem obvykle do 3 dnů. V případě, že zboží nebude v době objednání skladem, budeme Vás telefonicky nemo e-mailem informovat o předpokládané době naskladnění Vámi požadovaného zboží.

7) PŘEVZETÍ ZBOŽÍ
Kupující je povinen objednané zboží přijmout a překontrolovat zda dané zboží nevykazuje zjevné vady. Zjevné vady je nutné reklamovat u prodávajícího ihned. Pokud zjistí zákazník poškození či jiné nesrovnalosti až po převzetí zásilky, je povinen neprodleně kontaktovat prodejce.

8) REKLAMACE A ZÁRUKA
Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit prodávajícímu.

Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným používáním, vady vzniklé nesprávným používáním výrobku a vady vzniklé nesprávným skladováním.

9) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i cenu objednaného zboží platnou v den odeslání objednávky, uvedenou v katalogu zboží tohoto e-shopu prodávajícího, nebylo-li v konkrétním případě dohodnuto jinak.

Ve věcech, které neupravují tyto obchodní podmínky, se vztah kupujícího a prodávajícího řídí obecně závaznými právními předpisy, především Občanským zákoníkem.

Data související s platbou našich faktur mohou být předávána společnosti Bisnode Česká republika,a.s., která může tato data včetně Vašich osobních údajů dále zpracovávat za účelem sledování a vyhodnocování platební disciplíny konkrétních podnikatelských subjektů. Jak vůči naší společnosti, tak vůči společnosti Bisnode můžete uplatnit veškerá práva, která Vám jako subjektu náleží dle právních předpisů na ochranu osobních údajů. Více informací o společnosti Bisnode a jejím zpracování osobních údajů naleznete na www.bisnode.cz/privacy